Spiľovanie stromov je široký pojem. Spiľuje sa zdola v celku, alebo postupne od koruny. Pre spiľovanie stromu zdola je potrebné, aby v okolí na určitej ploche (dĺžky stromu) neprekážal žiadny objekt. Pre spiľovanie od koruny dole nie je potrebný voľný priestor pod stromom, pretože spílené časti stromu sa spúšťajú koordinovane dole po lane. 
Spilovanie stromov: referencie

Spiľovanie stromov v rizikových podmienkach

Spiľovanie stromov v rizikových podmienkach je veľmi časté. Vyskytuje sa v prípadoch, kde je strom naklonený nad budovu, alebo elektrické vedenie a hrozí jeho pád. Strom môže byť vyschnutý a hrozí zničenie majetku, poprípade ohrozenie života. Naša firma ponúka riešenie kalamitných stavov.

Spiľovanie v nedostupnom teréne

Naša firma sa zaoberá aj spiľovaním stromov v nedostupnom teréne. Čo to znamená? Je to situácia, kedy nie je možný prístup k stromu plošinou, alebo spíleniu zdola. Používame pri tom spúšťacie kladky, aby sa nič pod stromom a v okolí nezničilo. Spiľujeme nad elektrickým vedením, rodinnými domami, okrasnou výsadbou, nad plotmi, presklenými terasami a skleníkmi. Orezané konáre dokážeme spustiť na bezpečné miesto, presne tam, kde potrebujeme.

Výrub stromov

Pri rôznych podmienkach, zabezpečujeme kompletné výruby a bezpečnostné orezy rôznych druhov stromov.

Orezávanie stromov

Orezávanie stromov ma rôzne spektrá. Hlavne sa vykonáva pri nedostatočnom prieniku slnečného svetla na ďalšie stromy, alebo porasty. Ďalej pri narušovaní fasád, striech alebo znečisteniu odtokov na domoch.

Aké výškové práce vykonávame?

vyžiadať cenovú ponuku