Priemyselné komíny sa na Slovensku nachádzajú na veľa miestach. Po dlhoročných skúsenostiach sme sa taktiež zamerali na toto odvetvie.

Na priemyselných komínoch realizujeme:

  • Statické posúdenie priemyselných komínov
  • Kontrola výstupových ciest
  • Realizácia nových výstupových ciest
  • Letecké osvetlenia komínov
  • Reklamné nápisy na priemyselných komínoch
  • Osvetlenie pre reklamné napisy na komínoch
  • Kontrola pochodzích priestorov na komínoch
  • Elektro revízia na priemyselných komínoch

Statické posúdenie priemyselných komínov

V rámci diagnostiky komínoveho telesa realizujeme statické posúdenie priemyselných komínov.
Realizácia spočíva v tom, aby sme klientovi zabezpečili kompletný pohľad na stav komínového telesa. Po statickom posúdení sa vie klient rozhodnúť, či vie komínové teleso v budúcnosti využívať naďalej alebo nie.

Kontrola výstupových ciest

Pri kontrole výstupových ciest sa zameriavame na bezpečnosť práce pre budúcich používateľov. Berieme do úvahy ľahkosť používania a bezpečnosť výstupových ciest. Veľa krát aj menšie investície uľahčia používateľom jednoduchší a bezpečnejší prístup.

Realizácia nových výstupových ciest

Pre realizáciu výstupových ciest na priemyselných komínoch, zvolíme pre klienta najekonomickejšie riešenie. Pre udržanie správnej rovnováhy stojíme za skúsenosťami v pomere cena, kvalita a bezpečnosť.

Letecké osvetlenia komínov

Pri realizácii leteckého osvetlenia vždy postupujeme podľa odporúčaní leteckého úradu Slovenskej republiky. Návrh osvetlenia vám vieme spracovať pred dodaním s grafickým znázornením svietivosti.

Reklamné nápisy na priemyselných komínoch

Pred realizáciou vám vieme vytvoriť grafický návrh v danej mierke priemyselného komína a po odsúhlasení vieme pristúpiť k samotnej realizácii.

Osvetlenie pre reklamné nápisy na komínoch

V rámci osvetlenia reklamných nápisov vieme zabezpečiť grafické znázornenie svietivosti osvetlenia a prepočet svietivosti na celej ploche reklamného nápisu.

Kontrola pochodzích priestorov na komínoch

Pri kontrole pochodzích prisetorov na komínových telesách berieme hlavne do úvahy bezpečný faktor pohybu. V tom faktore je neoddeliteľnou súčasťou pochodzia časť a zábradlie ochoze.
Diagnostikou zistíme degradáciu materiálov a navrhneme riešenie pre obnovu komínovej časti.

Elektro revízia na priemyselných komínoch

Revízia elektro je na komíne súčasťou bezpečnosti objektu na územi SR. Vykonávame kompletné revízne skúšky a opatrenia pre nedostatky komínovej časti na priemyselnom komíne.


vyžiadať cenovú ponuku