Oprava fasád kostolov

Ponúkame služby spojené z rekonštrukciou kostolov ako je oprava poškodenej omietky alebo vytvorenie novej našimi skúsenými pracovníkmi, ktorí majú v oblasti reštaurovania potrebné skúsenosti.

Oprava striech kostolov

Realizujeme rekonštrukciu striech ako je oprava poškodenej krytiny, montáž novej strešnej konštrukcie, montáž strešnej krytiny a oprava tesárskych prvkov v strešnej konštrukcii pomocou horolezeckej techniky.

Ďalej vykonávame opravu, údržbu alebo inštaláciu nových odvodňovacích rín a bleskozvodov. Inštalácia lapačov snehu a sietí proti vtáctvu.

Maľovanie fasád kostolov

 S ohľadom na murivo a omietku navrhneme najvýhodnejší materiál na náter fasád, okien, dverí, striech a veží kostolov.

Naši výškový pracovníci majú s prácami spojenými s rekonštrukciou kostolov potrebné skúsenosti… referencie

vyžiadať cenovú ponuku