Natieračské a maliarske práce vo výškach sú vykonávané pomocou horolezeckej techniky, z rebríka alebo plošín v závislosti od terénu a dostupnosti. Farby sú vyberané adekvátne k danému podkladu a nanášané pri správnom dodržiavaní technologických postupov.

Natieranie a maľovanie fasády budov a kostolov

Materiály na povrchovú úpravu fasád sa delia do dvoch skupín:
– nástrekové látky, ktoré sú nanášané striekacou pištoľou a
– fasádne farby, ktoré nanášame štetcom, valčekom alebo hladidlom.
Pomôžeme s výberom vhodného náteru.

Natieranie striech, komínov, balkónov, okien a rín

Je väčšinou vykonávané za pomocou horolezeckej techniky vzhľadom na ťažkú dostupnosť.

Natieranie stožiarov, žeriavov, vysielačov, strešných konštrukcií a profilov

Natieranie železných konštrukcií je proces, pri ktorom je potrebná prvotná povrchová úprava, odstránenie hrdze a nečistôt, po ktorej nasleduje základný – antikorozívny a konečne vrchný náter.

Maľovanie reklám

Maľovanie reklám na steny budov, komínov a mostov. Reklamy a logá sú nanášané za pomocou šablón, ktoré vieme vytvoriť presne podľa potrieb. Skúsenosti našich výškových pracovníkov sú zárukou žiadaného výsledku.