Demolácie striech

Demolácia striech je vykonávaná postupným rozoberaním s použitím horolezeckej techniky pre zabezpečenie BOZP.

Demolácie komínov

Demolácia tehlových komínov prebieha postupným rúcaním komínu od vrchu s použitím horolezeckej techniky. Väčšinou sa rúca do vnútra, aby sa predišlo zraneniam, alebo prípadnému poškodeniu okolitých budov a zariadení kvôli padajúcej sutine.

Demolácie konštrukcií a hromozvodov

Demolácie ťažko dostupných konštrukcií, balkónov a bleskozvodov.

vyžiadať cenovú ponuku