Revízia OOPP vo výškach

Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výškach Ponúkame Vám kontroly a revízie OOPP pre výškových pracovníkov podľa smernice EN 365. Cieľom periodickej kontroly je určiť spôsobilosť postrojov, lán, karabín, heliem, textilného OOPP a istiacich prostriedkov pre ďalšie používanie. A kvalifikovaný odhad ich poškodenia, ktoré následne vedie k vyradeniu z ďalšieho bezpečného používania. Sme odborne spôsobilý pre periodické kontroly…

Viac